top of page

Jobbar du i energibranschen?

Vi har hjälpt flera energibolag med frågor kopplade till kundförståelse och kundorientering, och även varit del av flera forskningsprojekt. 

Vi arbetar i nära samarbete med Profu.

ANPASSADE TJÄNSTER FÖR ENERGIBRANSCHEN

Värmemarknad Sverige.jpg

INSPIRATION ​- Föreläsningar/ workshops

  • Kundorientering  i energibranschen

Här tar vi er igenom generella framgångsfaktorer för att bli ett kundorienterat bolag och visar hur det kan gå till i praktiken genom exempel från energibranschen. Ofta kombineras föreläsning med en workshopdel där teamet får chans att ta till sig kunskapen och diskutera med kollegorna.

Föreläsning och workshop genomförs vanligtvis med en bred grupp som arbetar med marknad, erbjudande och utveckling inom värme.

Det finns även en anpassade versioner för ledningsgrupp respektive styrelse, där man avslutar med en diskussion om den egna rollen i att skapa ett mer kundorienterat bolag.

  • Att ta kundorientering till nästa nivå

Denna föreläsning handlar om att det finns flera nivåer av kundorientering. Den hjälper bolag som kommit långt att se nya möjligheter till vidare utveckling och bolag som börjat arbeta aktivt med frågorna att se tydligare framför sig vad nästa steg är, och hur de kan komma dit. Vi går också igenom framgångsfaktorer för att öka sitt kundfokus och pratar mycket om hur man går tillväga i praktiken. Längs väg delar vi exempel från energibranschen.

 

  • Affärsutveckling inom fjärrvärme

En presentation med tre sektioner Affärsmodell och affärslogik, Kundfokus och Affärsutveckling i praktiken. Här lyfter vi perspektivet med hjälp av olika modeller för att belysa fjärrvärmeaffären, strategin och organisationen på ett nytt sätt. Dessa perspektiv brukar väcka många nya tankar och diskussioner kopplade till affärsutveckling och arbetssätt.

 

  • Hur vi tillsammans kan utveckla kundupplevelsen

En inspirerande föreläsning med fokus på varje medarbetares roll i att skapa nöjda kunder. Vi blandar exempel från olika branscher med egna upplevelser, data från egna bolaget och övningar där man får tänka till runt sin egen roll och hur man tillsammans kan bidra.

Denna föreläsning/ workshop är anpassad för en bred målgrupp från många funktioner internt till exempel under en kick-off

pexels-deva-darshan-2695392_edited.jpg

MARKNADSANALYS, KUNDINSIKT, STRATEGI

  • Segmentering av värmemarknaden B2B

Dra nytta av en befintlig modell som är uppskattad av flera bolag i branschen. Den ger en bra struktur och ett gemensamt språk internt. Modellen utgår från värmemarknaden och hanterar B2B-kunder. Segmenteringen en bra startpunkt som ni sedan kan bygga vidare på t.ex. genom att "översätta" modellen till den egna kundbasen. Modellen skapades först 2016 och har använts sedan dess. Under 2022 gjordes ett stort antal nya intervjuer, så det finns många aktuella insikter att dra nytta av.

Ni kan också få hjälp att skapa en skräddarsydd som är anpassad till er kundbas, ert erbjudande och er organisation.

 

  • Utvecklingsdialog med kunder

Vi har ett uppskattat koncept för hur man för en dialog med sina kunder för att förstå deras mål och utmaningar, och vilken roll man som energibolag kan spela. En del av dialogen handlar om att få feedback på olika möjliga satsningar, vilket ger värdefull input till planering av utvecklingsarbete.

pexels-cottonbro-3205568_edited.jpg

KUNDENGAGERAD ORGANISATION

  • Kundengagemangsindex 

Med hjälp av mätningen "Kundengagemangsindex" kan ni ta pulsen på medarbetarnas motivation och förutsättningar att bidra till utveckling av kundupplevelsen. Flera energibolag har gjort analysen och fått ny förståelse för vad som redan funkar bra och var/ hur man kan arbeta för att lyfta engagemanget internt.

Mätningen genomförs bland en bred grupp av medarbetare via en webenkät som ger underlag för en givande diskussion i ledningsgruppen.

GunillaWEB_08_edited.jpg

RÅDGIVNING

  • Rådgivningspaket - Se nya möjligheter till utveckling genom att bolla frågor om er marknad, ert varumärke, era ambitioner och ert sätt att arbeta med affärsutveckling

VILL DU VETA MER?

Hör gärna av dig, så kan vi antingen skicka mer information och/ eller ta ett förutsättningslöst möte!

ÄR DU INTRESSERAD AV NÅGOT SPECIELLT?

Tack för ditt meddelande!

bottom of page