top of page

Föreläsning & workshop: Den hållbara kunden

Samtidigt som hållbarhet blir en allt viktigare fråga på varje företags agenda, så förändras marknaden och affären i grunden; kundernas förväntningar och beteenden präglas alltmer av hållbarhet. Men hur kommer man vidare från känslan av att förändring är nödvändig till att hitta de rätta stegen för sitt bolag?

Ett föränderligt landskap och texten Leading the Change

För att ge företag kraft att ställa om till en hållbar framtid har Grounded Brand Management och One Planet Brands startat initiativet LEADING THE CHANGE. Vi stöttar bolag som vill ligga i framkant i att framtidssäkra sina kundrelationer och sin affär.

Boka en föreläsning & workshop!

Samla er organisation i en halvdags föreläsning & workshop där ni får ökad kunskap om den hållbara kunden och en gemensam bild av nästa steg i arbetet med att framtidssäkra er affär.

Föreläsningen ger

· Förståelse och stärkt motivation kring fördelar med att ta en hållbar position på marknaden.

· Nya perspektiv på kunders engagemang och beteende kring hållbarhet.

· Inspiration kring vilken roll ni vill ta på marknaden.

· Konkreta idéer om hur ni kan möta den hållbara kunden och samtidigt stärka er konkurrenskraft.

Ur programmet:

· Hållbarhetstrender & skiften som påverkar alla företag.

· Aktuella insikter om hur konsumenters inställning och beteende förändras kopplat till hållbarhet.

· Exempel på vad som görs i olika branscher och som påverkar kundernas förväntningar överlag.

· Workshop kring hållbara affärsmodeller & hur ni konkret kan möta er hållbara kund.

För mer info om innehåll och upplägg, samt bokningsförfrågan:

Gunilla Jalbin

Tel 0723-10 17 77

gunilla@groundedbrandmanagement.se

Anna Lundin

Tel 0707-80 80 54

anna@oneplanetbrands.com

bottom of page