top of page

Framtidens värmelösning från kundens perspektiv


Den 6 februari 2020 avslutades Värmemarknad Sveriges etapp 3 med en slutkonferens där jag fick chans att presentera några av de perspektiv jag bidragit med inom ramen för detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt.


Gunilla Jalbin föreläser om kundperspektiv på värmemarknaden på konferens för Värmemarknad Sverige

"Jag tror inte att jag sticker ut hakan om jag säger att många av er, när ni tänker på framtidens värmelösning, lägger mer kraft, energi, tid på att fundera på de tekniska lösningarna för framtiden, än vad ni lägger på att förstå hur kunderna ser på framtiden - vad är framtidens värmelösning för dem? Det är därför vi ska lyfta det perspektivet nu!... Vi vill helt enkelt flytta oss från tekniken till beslutsfattarna"

Min presentation hittar du ungefär minut 1-17! Kort och koncist!


Jag vill passa på att tacka mina samarbetspartners på Profu för ett mycket givande samarbete!


Comments


bottom of page