top of page

Vad är värdet av att satsa på kundfokus när risken att kunderna lämnar är liten?

När kunderna inte riktigt har ett val och blir kvar även om de inte är helt nöjda, är det då värt att lägga pengar på att utveckla sina kundrelationer? Vad är värdet och hur kan man förklara det för andra?

På en ”vanlig” marknad handlar värdet av att sätta kund i fokus om varumärke, konkurrenskraft, lojalitet och möjligheten att få input till förbättringar och innovation. Där kan man analysera och motivera investeringar på vedertagna sätt gentemot varumärkesstyrka, marknadsandelar, snittspendering, churn med mera  


Värmemarknaden är oerhört häftig men också speciell i och med fjärrvärmens monopolliknande ställning. På en monopolliknande marknad har kundfokus också ett stort värde, även om dynamiken är något annorlunda. Nöjda kunder gör det möjligt för er att bedriva en sund, positiv affär, utveckla er relevans på marknaden över tid och att minska offentliga påtryckningar.


Kundfokus skapar resilienta organisationer som lyckas både i goda och utmanande tider


10 värden av nöjda kunder: Nöjda kunder…

 1. Pratar positivt om er och ökar på så sätt förtroendet bland andra kunder och allmänheten

 2. Bjuder in er när de överväger större beslut eller vill utforska nya idéer

 3. Är mindre fokuserade på pris

 4. Köper fler tjänster från er

 5. Har ett större förtroende för er; er kompetens och er intention

 6. Har större överseende vid problem och speciella händelser

 7. Gör inte satsningar som främst syftar till att utmana er

 8. Samarbetar gärna för att hitta win-win

 9. Delar med sig av idéer och feedback som kan hjälpa er utveckla ert erbjudande och ert bemötande

 10. Trycker inte på för regleringar för att garantera rimliga priser och kvalitet


Det finns också stora värden att hämta internt genom att arbeta aktivt med kunden i fokus, och med engagemang och utveckling över tid. Genom att jobba systematiskt kan det hjälpa er att skapa ett tydligare fokus, stärka samarbete och proaktivitet.


10 värden av att arbeta med kund och utveckling i fokus:

 1. Trygghet i prioriteringar, både strategiskt och i vardagen

 2. Relevanta budskap och erbjudanden når rätt kund

 3. Nära samarbete kollegor och funktioner emellan för att lösa problem och skapa nya lösningar

 4. Utbrett ägarskap bland medarbetare för affär, kundrelationer och utveckling

 5. Goda resultat inom de områden man fokuserar på

 6. Problem identifieras och hanteras innan de skadar relation och affär

 7. Medarbetare lär och utvecklar ständigt sitt sätt att arbeta

 8. Nya möjligheter upptäcks lättare; till nya intäkter, effektivisering mm

 9. Motståndskraft mot nya aktörer som vill äga kundrelationen

 10. Stärkt attraktivitet som arbetsplats genom ökad känsla av meningsfullhet

 

Får ni dessa fördelar idag? Finns det områden ni vill utveckla?

Vad blir motsatsen? Vilka risker innebär det att inte utveckla sitt kundfokus?


För att göra det enkelt för dig att använda listan ovan så finns den som checklistan nedan. Printa och fundera själv eller med en kollega!


Statuscheck
.pdf
Ladda ner PDF • 63KB

Och skulle du vilja ha hjälp att hitta rätt nästa steg, som matchar era behov och förutsättningar, så hör gärna av dig!

//Gunilla

Comments


bottom of page