top of page

Vad GÖR de som lyckas vara attraktiva, lönsamma och utvecklingsdrivna?

Bolag och verksamheter som ligger i framkant och är framgångsrika gör saker som andra inte gör. Vad lägger de sin tid på? Hur organiserar de sig? Hur engagerar de sina medarbetare?

 

5 byggstenar som dokumenterat gör skillnad i praktiken:

 

Byggstenar för en kundfokuserad och utvecklingsfokuserad organisation
1. De samordnar

Ledare och medarbetare samlas runt kundperspektivet – varför man finns till och vilken nytta man vill bidra med till sina kunder. I stället för silos försöker man jobba ”på tvären” och skapa effektiva nätverk som arbetar tillsammans. För att det ska vara möjligt ser man till att det finns en gemensam förståelse, ett gemensamt språk och gemensamma prioriteringar. Experter och specialister behövs, men de skapar aldrig egna agendor. Ledning och medarbetare samverkar löpande för att nyttja verksamhetens potential.

 

2. De samarbetar

Här finns det ledare som vågar vara visionära och måla upp en riktning för vart man vill utan att ha alla svar på hand. Ledare välkomnar de som utmanar, som kommer med goda idéer och som samarbetar. De arbetar aktivt med att skapa ett tryggt klimat där medarbetare vill vara kreativa och arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Här utövas ett nära ledarskap som bygger på tydliggörande, kontinuerlig uppföljning och sann återkoppling som bygger på ömsesidig respekt och lärande.

 

3. De ger inflytande

Här vet medarbetare vad som förväntas och vad man kan vara med och påverka. Forum och former för inflytande är många och det är kul att engagera sig i utvecklingsfrågor av olika slag. Ledningen uppmuntrar och efterfrågar input och nya idéer testas friskt.

 

4. De bygger förmågor

De inser att de behöver utveckla kompetens och förmågor för att kunna vara attraktiva och nytänkande över tid. Här satsas särskilt på att stärka förmågan att förstå kunders behov och upplevelse, att samarbeta för att få fram mångas kreativitet och att lära från erfarenheter.

 

5. De skapar lösningar

Att skapa nytta utifrån kundens behov är allas ambition och organisationens drivkraft. Lösningarna skapas inte bara genom samverkan inom organisationen, utan också utanför med omvärld och externa aktörer. Dynamiken smittar positivt som ringar på vattnet.

 

 

Vill ni bli mer attraktiva, lönsamma och utvecklingsdrivna? Då kan ni ta hjälp av dessa byggstenar och fundera över

- Var har ni era styrkor idag?

- Vilka byggstenar skulle ni vinna på att stärka upp?.

- Vad behöver just ni bli bättre på att göra i praktiken?Vill ni ha vägledning och/ eller metodstöd? Välkommen att kontakta oss!

Komentáře


bottom of page