top of page
Vi kan hjälpa er med kundinsikt, strategi och implementering
GunillaWEB_08_edited.jpg

VÅRA TJÄNSTER

MARKNADS-SEGMENTERING

-Förstå vilka segment med olika drivkrafter och attityder som finns på marknaden och hur attraktiva de är för er.

IMPLEMENTERING AV SEGMENTERING

-Gör en strategisk prioritering av målgrupp som bolaget kan enas bakom.

-Rulla ut information om segmenteringen och förankra hur den ska användas.

VARUMÄRKES-
ARKITEKTUR

-Skapa en struktur i er varumärkesportfölj som gör det tydligt och enkelt för era kunder att förstå vad ni erbjuder och er styrka.

RÅDGIVNING

-Övergripande angreppssätt och prioriteringar

-Att få med sig ledningen

-Att få med sig organisationen

-Hur man organiserar sig

-Utformning av kundundersökningar

KUNDRESA

-Skapa en tydlig bild av kundens resa när de kommer i kontakt med er - vad de gör, varför och deras upplevelse

IMPLEMENTERING AV KUNDRESA

-Enas om prioriterade områden att utveckla, som ger fördelar för både kund och er.

-Sprid information och engagera personer tvärfunktionellt som kan hitta nya lösningar och genomföra dem.

KUNDINVOLVERING I UTVECKLING

-Släpp in era kunder i er utvecklingsprocess och kom ut med mer relevanta satsningar.

FÖRELÄSNINGAR

-Lär er nytt och ​skapa samsyn som hjälper er komma vidare med era möjligheter.

-Exempel på teman: Vad innebär ett kundorienterat arbetssätt, Kundorienterad affärsutveckling, Att vinna nya kunder, Kundorientering i energibranschen

VARUMÄRKES-
STRATEGI

-Sätt riktningen för hela verksamhet! Tydliggör ert syfte, vilka ni finns till för, vilket värde ni bidrar med och inte minst nyckelkomponenterna i varumärkesupplevelsen.

IMPLEMENTERING AV VARUMÄRKE

-I många varumärkesstrategier är länken till genomförandet inte tydlig. Vi hjälper er konkretisera vad strategin betyder för t.ex. produkter, tjänster, köpupplevelse och relationer.

MÄT KUNSKAP &  ENGAGEMANG

-Ta pulsen på chefers och medarbetares motivation och förutsättningar att bidra till utveckling av varumärke och kundupplevelse.

-Vårt Kundengagemangsindex® bygger på forskning från Harvard Business School.

Vill du veta mer om våra tjänster, och förstå om de matchar era behov?

"Vi jobbar gärna med att implementera befintliga insikter och strategier. Det finns ofta mycket man redan vet, och då är det smartast att lägga fokus på görandet!"

bottom of page