top of page

Vi kan hjälpa er med kundinsikt, strategi, ledarskap och engagemang

GunillaWEB_08_edited.jpg

VÅRA TJÄNSTER

MARKNADS-SEGMENTERING

- Förstå vilka segment med olika drivkrafter och attityder som finns på marknaden och hur attraktiva de är för er.

IMPLEMENTERING AV SEGMENTERING

- Gör en strategisk prioritering av målgrupp som bolaget kan enas bakom.

- Rulla ut information om segmenteringen och förankra hur den ska användas.

KUNDFOKUSERAT LEDARSKAP

- Skapa samsyn om vad det innebär att leda en kundfokuserad organisation

- Utveckla de förmågor som i praktiken gör att ert arbete får effekt

VARUMÄRKES-
ARKITEKTUR

- Skapa en struktur i er varumärkesportfölj som gör det tydligt och enkelt för era kunder att förstå vad ni erbjuder och er styrka.

KUNDINVOLVERING I UTVECKLING

- Släpp in era kunder i er utvecklingsprocess och kom ut med mer relevanta satsningar.

KUNDRESA

- Skapa en tydlig bild av kundens resa när de kommer i kontakt med er - vad de gör, varför och deras upplevelse

IMPLEMENTERING AV KUNDRESA

- Enas om prioriterade områden att utveckla, som ger fördelar för både kund och er.

- Sprid information och engagera personer tvärfunktionellt som kan hitta nya lösningar och genomföra dem.

MÄT KUNSKAP &  ENGAGEMANG

- Ta pulsen på chefers och medarbetares motivation och förutsättningar att bidra till utveckling av varumärke och kundupplevelse.

- Vårt Kundengagemangsindex® bygger på forskning från Harvard Business School.

RÅDGIVNING

- Övergripande angreppssätt och prioriteringar

- Att få med sig ledningen

-Att få med sig organisationen

- Hur man organiserar sig

- Utformning av kundundersökningar

VARUMÄRKES-
STRATEGI

- Sätt riktningen för hela verksamhet! Tydliggör ert syfte, vilka ni finns till för, vilket värde ni bidrar med och inte minst nyckelkomponenterna i varumärkesupplevelsen.

IMPLEMENTERING AV VARUMÄRKE

- I många varumärkes-strategier är länken till genomförandet inte tydlig. Vi hjälper er konkretisera vad strategin betyder för t.ex. produkter, tjänster, köpupplevelse och relationer.

UTBILDNING

- Grundläggande utbildning i kundförståelse och hur man använder förståelsen till att utveckla erbjudande och upplevelse

FÖRELÄSNINGAR

- Lär er nytt och ​skapa samsyn som hjälper er komma vidare med era möjligheter. Exempel på teman:

  • Hur går man från att prata om att sätta kunden i fokus - till att göra det?

  • Kundorienterad affärsutveckling

  • Att vinna nya kunder

  • Kundorientering i energibranschen

Vill du veta mer om våra tjänster, och förstå om de matchar era behov?

Vad är ert nästa steg?

Vilka olika delar behöver man jobba med? I vilken ordning är det smart att göra olika aktiviteter? Hur kan vi komma igång med de resurser vi har?

 

Vi hjälper er gärna få en bättre förståelse för vad som spelar roll när man vill stärka sin affär genom kundfokus, välja ett nästa steg som passar era behov och förutsättningar och se till att  ni kommer igång!

 

Därför erbjuder vi nu ett paket med fyra rådgivningssamtal

  1. Nuläge och mål

  2. Plan som passar era behov

  3. Arbeta konkret med ert nästa fokusområde

  4. Uppföljning efter 3 månader

"Vi jobbar gärna med att implementera befintliga insikter och strategier. Det finns ofta mycket man redan vet, och då är det smartast att lägga fokus på görandet!"

bottom of page