top of page
GunillaWEB_10.jpg

 SÄTT FOKUS PÅ DET SOM ÄR VIKTIGT PÅ RIKTIGT FÖR ERA KUNDER

Marknaden utvecklas i en hög takt - beteenden förändras, beslut fattas på nya grunder och förväntningar höjs, samtidigt som konkurrenterna blir skickligare och skickligare. 

Lyhörda och förändringsbenägna företag navigerar mycket bättre i den föränderliga värld vi lever i. Med ett tydligt fokus på vem man finns till för, och vilken nytta man ska bidra med, ökar chanserna betydligt att bli ett företag med kontinuerligt hög lönsamhet och tillväxt. 

VAD VI GÖR

Grounded hjälper företag som vill ta utvecklingen i egna händer att...

Få nya insikter om vad som är viktigt på riktigt för kunderna idag och imorgon, och vad som krävs för att möta detta

Engagera medarbetare att gå från insikt till handling och resultat

VAD RESULTATET BLIR

Intern handlingskraft & samarbete tack vare god kundförståelse, gemensamt språk och fokus

Attraktiv & distinkt position på marknaden

HUR VI JOBBAR

  • Vi bidrar med metodik, struktur och driv

  • Vi engagerar organisationen i att själva förstå sina kunder, deras upplevelse och att konkretisera sina frågor och idéer

  • Vi pushar för prioritering (av t.ex. kundgrupper och satsningar) för att möjliggöra fokus

  • Vi stöttar organisationen i att komma till handling och gör ett arbetssätt med fokus på kundnytta till ”så vi jobbar”

FRÅN BLOGG & NYHETER

Några tankar om hur vi kan skapa mer nytänkande och förändringsbenägna företag!

bottom of page