top of page

Vikten av ett gemensamt språk - Hur segmentering och kundresa lägger grunden för samarbete

"Jag önskar att våra medarbetare blev allt bättre på att sätta kunden i fokus" - känner du igen den känslan? I så fall är mitt tips att starta med att skapa ett gemensamt språk och ett gemensamt fokus i organisationen.

Det är inte ovanligt att man beskriver kunder, nuläge och framtid lite olika på olika avdelningar. Till exempel kan man ha olika "personas" och beskrivning av kundresa för web och för produkt. Och ofta prioriterar man olika fokusområden.

Men vill man få större utväxling på sitt utvecklingsarbete så underlättar det enormt att, tvärs organisationen, ha en gemensam bild av vilka kunder som finns på marknaden, vilka som är allra viktigast att lyckas med och vad vi behöver utveckla med för att bli deras förstahandsval. Genom att dela förståelse och språk om kunderna, och sätta fokus på samma områden, är det både lättare och roligare att samarbeta.


Kundsegmentering och kundresa som grund för samarbete

Därför tycker vi att det gemensamma språk och den gemensamma förståelse man får genom segmentering och kundresa lägger grunden för samarbete på ett bra sätt.


Hör gärna av dig om du vill höra mer om vilka bra verktyg det finns, och hur de får fäste i organisationen!

//Gunilla

Läs gärna mer om våra tjänster som handlar om att skapa ett gemensamt fokus här!

Och är du nyfiken på just segmenteringsmodellen i bilden så handlar den om energimarknaden, och har varit en nyckel till gemensamt språk på flera energibolag. Jag berättar gärna mer!

댓글


bottom of page