top of page

Hur går man från att prata om att sätta kunden i fokus — till att göra det?  

När branschföreningen Energiföretagen Sverige arrangerade årets Fjärrvärmedagar var vi inbjudna att prata om hur fjärrvärmebolag kan stärka sina kundrelationer.


Här kommer en kort summering av det vi pratade om


Kundfokus är inte ett extra lager på toppen av allt annat man gör, utan något som skapar fokus, riktning och träffsäkerhet i allt man gör. På många sätt underlättar det!


Kundfokus ger fokus, riktning och ökar träffsäkerheten


Det finns 5 faktorer som spelar stor roll när man vill vara ett kundfokuserat och konkurrenskraftigt bolag.

De är till god hjälp när man vill förstå hur långt man kommit och vad som vore smarta nästa steg att satsa på.


Framgångsfaktorer kundfokus

Hur man kan göra en analys av sitt kundfokus


Vad mycket man kan lära från de positiva förebilderna i branschen!

Magnus Johanssons (Luleå Energi) tips till de som vill jobba med att stärka förtroendet var att "Träffa kunderna mer och lyssna in deras perspektiv. Och att redan från början vara inställd på att det är något man ska jobba långsiktigt med."


Daniel Pogosjan berättade om hur ett gemensamt språk och förståelse för olika kunders behov och en gemensam tanke runt hur man bäst jobbar med olika kundtyper har stärkt träffsäkerheten i allt man gör på Vattenfall Värme. Och att man fått till en helt ny typ av samarbete internt.


Richard Lundström berättade om hur Mölndal Energi jobbar med att fånga kundernas input, och att de inte är rädda för att prova att testa nya sätt att jobba. Deras piloter inom efterfrågeflexibilitet är ett exempel på det. Genom deras öppna inställning får de ofta chans att utveckla lösningar tillsammans med kunder.


Panelsamtal kundfokus fjärrvärmedagarna

Comments


bottom of page